Friday, May 23, 2008

Baarin castle remnants

Baarin castle ruins

Baarin castle ruins Baarin mountain ruins Baarin castle ruins Olive trees everywhere Baarin mountain Fields near Baarin village

No comments: